Izolaterské práce
Izolatérské prace

Na technologii plochých střech dle potřeby používáme jak bitumenové pásy s posypem tak i fólie. Pro rekonstrukce střech bez současného zateplení a taktéž pro rekonstrukce teras domů doporučujeme kvalitní modifikované pásy. Důvodem je jejich prověřená technická odolnost vhodná pro umístění pod beton a pro opravy starých nevyhovujících technologií.

Z folií používáme moderní Olefin-Copolymer-Bitumen folie od firmy Vedag. Ve světě se od dříve nejčastěji používaných folií z měkčeného PVC již spíše odstupuje. Po zkušenostech se starými střechami, kde tyto byly použity, raději nepoužíváme (s výjimkou kromě míst, kde je nezbytná jejich funkce velice dobré paropropustnosti vodních par). Folie jsou vhodné zejména při současném zateplování střechy.

Nutno podotknout, že pro upevnění celé skladby používáme výhradně mechanických kotvících systémů, které jsou dle naší praxe bezpečnější než lepené systémy. V současnosti vichřic a uragánů v našich krajích přibývá a špatně kotvené střechy pak nezřídka ulétnou.

Izolatérské prace Izolatérské prace Izolatérské prace

Stanovení ceny u těchto prací závisí opět na mnoha faktorech, a proto je nutné sestavit kalkulaci individuálně na míru dané střechy.

© Copyright Repos s.r.o | Designed by WebCzech