Pokrývačské práce

Při pokrývačských pracích používáme k pokládce všechny druhy krytin kromě dřevěných šindelů a štípané břidlice. Cena se pohybuje cca od 120,- Kč/m2 položené krytiny. K této ceně je však třeba přičíst i provedení detailů (nároží, úžlabí, hřeben, řezání kolem oken apod.), přesuny hmot na střechu a vlastní dodávku krytiny. Cenu je proto opět nutné individuálně kalkulovat zákazníkovi na míru.

Pokrývačské práce Pokrývačské práce Pokrývačské práce

© Copyright Repos s.r.o | Designed by WebCzech